PLUGINY

 

music.prx 0.53- přehraje pisničky při tom jak hrajete hry atd....
 
OVLADÁNÍ:
 
 
 
volume + = SELECT + ŠIPKA NAHORU
 
volume - = SELECT + ŠIPKA DOLŮ
 
start/stop = SELECT + L
 
předchozí skladba = SELECT + ŠIPKA DOLEVA
 
další skladba = SELECT + ŠIPKA VPRAVO
 
postupné/náhodné přehrání = SELECT + R
 
zvýšení rychlosti CPU = SELECT + /\
 
snížení rychlosti CPU = SELECT + X
 
načtení písniček = SELECT + O
 
přepínání toho, co se ukazuje na displayi = SELECT + ČTVEREČEK
 
MUTE/unMUTE = SELECT + HOME
 
LOOP = SELECT + START

 

PSP CheatUp v0.50
Raing3 vytvořil aplikaci s jejíž pomocí snadno aktualizujete cheat kódy pro některé pluginy přes internet ze serveru GBAtemp.
V současné době dokáže PSP CheatUp automaticky detekovat a instalovat cheaty pro pluginy CheatMaster Fusion, coderPR, CWCheat, NitePR a nově také DarkCheat, DayPR, FreeCheat, IcyPR, starPR a HackME. Před zahájením stahování se vám zobrazí datum a čas poslední aktualizace databáze a po stažení si pak můžete prohlédnout seznam her pro které byly cheaty aktualizovány.

 

Hold+ v4
Autor: Niobe
link ke stažení bude průběhem vývoje tohoto webu dodán
 
Torch uvolnil novou verzi svého pluginu Hold+. Jde o plugin, který vám umožní přepnutím tlačítka POWER do pozice HOLD, aktivovat úsporný režim PSP, při kterém dojde k maximálnímu omezení spotřeby energie z baterie. Dosáhne toho vypnutím podsvícení displeje, podtaktováním CPU na 61MHz (což postačí na přehrávání MP3 a WMA), úplným vypnutím displeje a vypnutím LED. Po přepnutí zpět do polohy POWER dojde k obnovení nastavení jasu displeje i frekvence CPU. Aktivací úsporného režimu získáte až 20 hodin například pro přehrávání vašich oblíbených mp3 skladeb.
Plugin obsahuje také funkci, která vám umožňí ovládat PSP při aktivním úsporném režimu "HOLD+", což je vhodné například pro změnu nastavení hlasitosti, přeskočení skladby, atp.
Samozřejmě je možné aktivovat i standardní funkci HOLD, při které jsou uzamčeny pouze tlačítka PSP (rychlost CPU se nezmění a displej zůstane zapnutý).
Kromě toho přidal Torch ještě 5. úroveň jasu displeje na PSP-2000/3000 a zrychlil listování seznamem skladeb v systémovém hudebním přehrávači, až o 50%.
 
 
Instalace:
 
překopírujte soubor hold.prx na MS do ms0:/seplugins/
v textovém editoru upravte soubor vsh.txt (případně game.txt) v ms0:/seplugins/ přidáním řádku:
 
ms0:/seplugins/hold.prx
 
v Recovery menu aktivujte plugin hold.prx
Ovládání:
standardní funkce "HOLD" - podržením "analogu nahoru" při přepnutí z polohy POWER na HOLD
"HOLD+" základní úsporný režim - přepnutím tlačítka POWER do pozice HOLD
PSP můžete ovládat tlačítky SELECT + "vlevo, vpravo, L, R, Vol+, Vol-, START"
pro návrat do normálního režimu přepněte tlačítko z polohy HOLD na POWER, nebo posuňte tlačítko POWER směrem nahoru (jako při přepnutí do "Sleep módu").
Změny v4:
opraven problém způsobený vadným tlačítkem HOLD, kdy docházelo k náhodnému přepínání v aktivním HOLD módu
odstraněn mód "Display Off" (držet ANALOG UP při přepnutí do HOLD), nyní stačí pro ovládání PSP držet SELECT + příslušné tlačítko
Změny v předchozích verzích:
5. úroveň jasu displeje je nyní funkční i na PSP-3000
optimalizace kódu
řádně opravena chyba funkce, která zamezuje přechodu do úsporného režimu při krátkodobém přepnutí tlačítka POWER do polohy HOLD a zpět
LEDka již nebliká každých 30s
zrychleno listování seznamem skladeb v systémovém hudebním přehrávači, až o 50%
povolena 5. úroveň jasu displeje (pouze PSP Slim)
řádná oprava problému způsobeného vadným tlačítkem HOLD
opravena chyba metody identifikace vadného tlačítka HOLD, která řeší problém, kdy zůstával CPU podtaktovaný i po přepnutí tlačítka HOLD zpět
vylepšena ochrana proti problému, který způsobovalo vadné tlačítko HOLD na některých PSP
opraven problém způsobený vadným tlačítkem HOLD na některých PSP (rychlost CPU zůstala podtaktovaná i po přepnutí tlačítka HOLD zpět na POWER)
opraven problém se zmizením ikony stavu baterie při signalizaci vybité baterie blikáním Power LED a současném vypnutí HOLD
návrat k Adrahilově SysEvent metodě zabraňující náhodnému přepnutí do "Sleep módu", namísto SysCon Hook metody od Boostera
opravena chyba, kdy po opuštění menu PHOTO, nebo Browseru docházelo ke zmizení ikony baterie
opravena chyba, kdy vždy po opuštění menu PHOTO, nebo Browseru se při prvním přepnutí tlačítka HOLD aktivoval standardní HOLD mód
omezeno využití CPU delší prodlevou v hlavním cyklu
nyní již nebude mít vliv náhodné stisknutí dalšího tlačítka v režimu "HOLD", pokud již držíte některou kombinaci SELECT+"tlačítko"
celková rekonstrukce pluginu s využitím SysCon Hook metody od Boostera
po návratu z režimu "Display OFF" stlačením tlačítka "Screen" již nedojde ke zvýšení jasu o jedn stupeň
přidána možnost použít některá tlačítka v režimu "HOLD" po přidržení tlačítka SELECT
opravena chyba, kdy po prvním návratu z úsporného režimu nehungovala funkce HOLD ("analogu nahoru" + POWER -> HOLD)
po přepnutí do úsporného režimu, nebo "Diaplay OFF" dojde k vypnutí LED (bliknou pouze jednou za 30s)
opravena chyba, kdy při aktivaci displeje tlačítkem POWER docházelo k automatickému přepnutí do "Sleep módu"
nyní je možné zapnout displej také posunutím tlačítka POWER směrem nahoru (jako při přepnutí do "Sleep módu")
opravena chyba, kdy při velmi rychlém (pod 100ms) přepnutí z polohy HOLD do polohy POWER došlo k přepnutí PSP do Standby módu
opravena chyba, kdy v XMB menu PHOTO nefungovaly funkce aktivované analogem
upraven kód pro lepší funkčnost v GAME módu (autor toto použití příliš nedoporučuje, protože kvůli nízké frekvenci CPU může dojít k pádu, nebo zamrznutí hry)
možnost aktivovat standardní funkci HOLD, při které jsou uzamčeny pouze tlačítka PSP
opravena chyba, kdy docházelo po překročení limitu nečinosti při aktivaci funkce umožňující ovládání PSP při vypnutém displeji k jeho zapnutí, přestože bylo drženo tlačítko d-padu /\
přidána funkce umožňující ovládání PSP i při vypnutém displeji (vhodné například pro změnu hlasitosti, přeskočení skladby, atd.)
přidána funkce, která zamezuje přechodu do úsporného režimu při krátkodobém přepnutí tlačítka POWER do polohy HOLD a zpět